Stikstof: moeilijk te vatten

Een goed groeiend en gezond gewas, dat is wat u als akkerbouwer of vollegronds groenteteler het liefste ziet. Stikstof speelt daarbij een belangrijke rol: op het juiste moment voldoende. Niet te veel vanwege risico op kwaliteitsverlies, ziekten en uitspoeling. Niet te weinig vanwege de opbrengst. Voor een deel kunt u daarin sturen met uw bemesting, maar voor een deel niet:

Toch kunt u ook op dit onbekende terrein inzicht verwerven.

Wat werkt wanneer?

De bodem organische stof is een complex geheel. Meststoffen, gewasresten en groenbemesters van voorgaande jaren vormen naast de humus de voorraad van waaruit stikstof vrijkomt voor uw gewassen. Er zijn tabellen waaruit u de verwachte stikstoflevering kunt aflezen. Maar er is een beter en makelijker middel om inzicht te krijgen: het computerprogramma NDICEA PraktijkPerceel.

NDICEA Stikstofplanner: complexiteit eenvoudig gebracht.

Het programma NDICEA Stikstofplanner biedt een geÔntegreerde benadering van de vraag of uw gewassen voldoende stikstof zullen hebben. Dat gaat verder dan een eenvoudige stikstofbegroting per gewas: gewasbehoefte aan de ene kant, en verwachte stikstof uit (kunst)mest, gewasresten, groenbemesters en bodem aan de andere kant.

Het computerprogramma NDICEA wordt door het Louis Bolk Instituut al vijftien jaar gebruikt, verder ontwikkeld en in praktijk getest en toegepast. Het unieke van NDICEA stikstofplanner is de combinatie van een zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface met daarachter uiterst complexe berekeningen. Het resultaat is een eenvoudige en toegankelijke, betrouwbare indicatie van de stikstofhuishouding en organische stof huishouding van uw bedrijf.


© Louis Bolk Instituut, 2023